Freja Beha Erichsen as Apollo, photographed for the 2011 Pirelli calendar by Karl Lagerfeld.

Iris Strub and Freja Beha Erichsen

Advertisements